ROZVOJ POTŠTÁTSKA

Historie Harty

Po 2 sv. válce bylo na Potštátě jen pár rybníků. Jeden, patřící hraběti, se vyskytoval pod zámkem u cesty, tento byl vydlážděn dubovými kostkami. Druhý velký rybník se nacházel před Boškovem, ale spíše připomínal bažinu a směrem k Hartě kolem bytovek v ulici Lesní byly tři rybníky za sebou, které jsou nyní obnoveny – rybník u víceúčelového hřiště, Lachův rybník a dále pak ještě jeden. Mezi těmito rybníky byla vybudována vodárenská věž, ze které Potštát čerpal vodu, tato byla postavena v roce 1914 válečnými zajatci.

Po válce se údržbě rybníků nikdo nevěnoval, rybníky chátraly a vysychaly, bylo zde plno močálů, které obletovaly komáři a obývaly žáby. Toto trvalo až do 50. let.

Za doby komunistů převzali polnosti Vojenské lesy a statky (VLS) s ředitelem Ing. Malým, který působil jako vodohospodář a jeho hlavním úkolem bylo znovuobnovit rybníky a udržovat je. Za vedení tohoto inženýra se znovuzrodily rybníky pod Luboměří, Harta a rybník nad Kovářovem.

Poté se v rybnících začaly sadit ryby a vznikl rybářský revír vojenských lesů a statků. Na výstavbě se podíleli pracovníci VLS. Načež byla ustanovena rybářská organizace při vojenských lesích a statcích Potštát. Údržba a výsadba ryb byla hrazena z fondů vojenských lesů.

...

Samotná Harta byla napuštěna roku 1985 a v současné době je majetkem města Potštát. Její délka sahá až k 3/4 kilometru a hloubka od 1 – 7 metrům. Prvními porybnými na tomto rybníce byli p. Řezníček a p. Šustek, kteří tuto funkci plnili dobrovolně a měli za úkol obhospodařovat rybník, udržovat jej a starat se o chod spolku. V tomtéž roce byl rybník zarybněn a některé ryby (např. kapři, amuři, líni, šitkky, candáti atd.) se v něm uchovaly dodnes, neboť rybník nebyl nikdy vypuštěn.

Díky tomu dnešní rybáři mohou vděčit za krásné úlovky, jejichž délky mohou dosahovat až k délce 1 metru či více. Dnes je rybník osázen stromy, které přidávají na krásném prostředí a je jen na nás, abychom si krásy tohoto rybníka udržovali.

...

Občanské sdružení proto pořádá brigádní práce na tomto rybníce, kdy dobrovolníci uklízí kolem rybníka, sází ryby, či chytají pytláky, kteří loví v našich vodách bez zakoupení povolenky. Sdružení pořádá 2x ročně rybářské závody jak pro malé, tak pro velké rybáře, které jsou v širokém okolí velmi populární a sjíždí se k nám mnoho rybářů z různých měst.

V posledních dvou měsících byly na tomto rybníku chyceny zajímavé kousky, jako jsou například dva candáti o délkách až k 1 metru, kapr obecný a mnoho dalších. Tyto trofejní kousky však pouští rybáři zpět. O čistotě vody svědčí velký výskyt raků v této vodě. Dále je zde možno spatřit i bobra, či vydru.

...

Nejvíce vyskytovanou rybou je kapr obecný, který však nemá v této vodě příznivé podmínky pro rozmnožování, proto se musí nasazovat. Dále je to pstruh duhový, který je také nasazován a jelikož je vychován na umělém krmení, nechá se snadno chytit a loví se tzv. na špačka, dále zde můžou rybáři ulovit štiku, amura, candáta, tolstolobika, jesetera a mnoho dalších ryb.

Dne 30. 9. 2013 na tomto rybníce chytil p. Šustek, který je vášnivým rybářem od dětství svůj trofejový úlovek, 7 kilogramového candáta v délce 88 cm. Od dětství rybařil na vodách v potoce Velička, kde se dříve vyskytovali pstruzi. Jeho nejsilnějším zážitkem byl den, kdy Hlavní stránka donesl 10 pstruhů z tohoto potoka. Bohužel v tu dobu byl pstruh velmi běžným pokrmem, a proto tyto pstruhy rozdali sousedům.

...

Na závěr slova p. Šustka: “S rybníky máme štěstí a záleží jen na nás jak si je udržíme.”