ROZVOJ POTŠTÁTSKA

...

Spolek Rozvoj Potštátska Něco o nás ...

Spolek Rozvoj Potštátska byl založen 9. 3. 2013 jako nezisková organizace s hlavním cílem rozvoje občanské společnosti v oblasti Potštátska. Při založení měl tento spolek pouze 25 členů. Tento počet se však stále rozrůstá. Koncem roku 2013 se počet členů zvýšil na 38. Ani toto číslo však nezůstalo konečné a v dnešní době má již spolek přes 50 členů. Věříme však, že nás v budoucnu ještě mnoho přibyde. Další činnosti a aktivity spolku se odvíjí na základě stanov občanského sdružení. Dne 3. 11. 2015 se občanské sdružení přejmenovalo na Spolek Rozvoj Potštátska.